SZEWNA

Szewna znajduje się pod Ostrowcem Świętokrzyskim bezpośrednio sąsiadując z trzema dzielnicami miasta: Osiedlem Hutniczym, Ludwikowem i Częstocicami. Szewna graniczy także z sołectwami Miłków, Gromadzice oraz Szyby. Przez wieś przepływa rzeka Szewnianka, nazywana także Kamionką. Na prawym brzegu rzeki znajduje się ostaniec skalny nazywany Diabelskim Kamieniem, a także ślady po wczesnośredniowiecznym grodzisku. Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 751. Wieś znajduje się na trasie czerwonego szlaku rowerowego im. Mieczysława Radwana.
W Szewnie funkcjonuje publiczna szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

Pierwsze wzmianki o Szewnie pochodzą z XIV wieku. Wieś była własnością biskupstwa krakowskiego (klucz kunowski).Od co najmniej 1326 roku istnieje tutaj parafia pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Początkowo kościół był drewniany. W XVII wieku został rozebrany, a na jego miejsce w 1652 wybudowano kościół murowany. Nowy kościół przetrwał zaledwie kilka lat - został zniszczony w 1657 roku podczas potopu szwedzkiego. Obecna świątynia pochodzi z końca XVIII wieku. W XIX wieku w okolicach Szewny funkcjonowały kopalnie rudy żelaza, które dostarczały surowiec ostrowieckiej hucie. W 1827 było tu 45 domów i 307 mieszkańców. Wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego w latach 80. XIX wieku Szewna należała do gminy Częstocice. Poza kościołem parafialnym wieś posiadała szkołę początkową, kopalnię rudy żelaza, młyn wodny, 67 domów i 430 mieszkańców[1].

W latach 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy Szewna. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie kieleckim.fot.A.Łada