CO NAS WYRÓŻNIA


By być najlepszym musisz uczyć się od najlepszych!

 

 

 

Gimnazjum w Szewnie to jedna z dwóch placówek tego typu istniejących w gminie Bodzechów. Posiada bardzo dobrą bazę lokalową z dużą nowoczesną halą sportową i biblioteką z multimedialnym centrum informatycznym. Dysponuje dwiema pracowniami informatycznymi. W każdej sali lekcyjnej jest komputer wraz z projektoremmultimedialnym oraz, dodatkowo, w 4 salach są tablice interaktywne stacjonarne,a w 2 – przenośne.Szkoła dysponuje równieżnowoczesnym laboratorium językowym. W każdej sali lekcyjnejjest bezpośredni dostęp do sieci Internet.

Gimnazjum oferuje uczniom:

 •   bezpłatny dojazd do szkoły;
 • możliwość korzystania z posiłków przygotowywanych na miejscu w stołówce szkolnej;
 • możliwość dokonywania zakupów w sklepiku uczniowskim;
 • konsultacje psychologa dla uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli;
 •  opiekę medyczną;
 •  bezpłatną naukę pływania w klasach drugich;
 • uprawianie wielu dyscyplin sportowych i korzystanie z siłowni w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz Szkolnego Klubu Sportowego;
 •  możliwość rozwijania zainteresowań w kołach przedmiotowych, artystycznym, teatralnym, turystyczno-krajoznawczym oraz w zespole wokalnym;
 • możliwość uzupełniania wiedzy na zespołach wyrównawczych, zajęciach rewalidacyjnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych;
 • udział w konkursach recytatorskich i ortograficznych,
 • udział w wycieczkach oraz weekendowych rajdach pieszych,
 •  udział w wydarzeniach kulturalnych poza szkołą oraz na jej terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi, szkolenia z udzielania pierwszej pomocy,
 • organizowanie imprez szkolnych i udział w nich,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego oraz związane z tym wycieczki zawodoznawcze
 • możliwość uczestniczenia w dyskotekach organizowanych pod nadzorem nauczycieli oraz rodziców.

Szkoła stwarza swoim uczniom warunki wszechstronnego rozwoju- zarówno tym zdolnym, jak i tym, którzy mają braki w zakresie wiedzy wymaganej programem nauczania.

Gimnazjum w Szewnie uwrażliwia swoich uczniów na potrzeby drugiego człowieka. Uczniowie mogą brać udział w akcjach charytatywnych. Organizowane są zbiórki żywności, środków czystości i artykułów szkolnych dla najbardziej potrzebujących uczniów. Od niedawna w Gimnazjum działa Szkolny Klub Wolontariatu.

W naszym gimnazjum duży nacisk stawiamy na naukę języków obcych. Wiemy, że ich znajomość rozszerza horyzonty i daje wiele możliwości. Dlatego w każdej klasie jest po 3 godziny tygodniowo każdego z języków. Ponadto chętni uczniowie z klas III uczęszczają na dodatkowe zajęcia języka angielskiego w ramach projektu Youngster. Efektami tego programu są lepsze wyniki uczniów na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego, a także wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie.

Od kilku lat współpracujemy z Gimnazjum nr 55 w Warszawie- Dzielnica Żoliborz. W ramach tej współpracy uczniowie wyjeżdżają na wycieczki do Warszawy gdzie biorą udział w zajęciach warszawskiego gimnazjum, oglądają mecze na Stadionie Narodowym i zwiedzają miasto.

Uczniowie klas III osiągają bardzo wysokie wyniki na egzaminie gimnazjalnym. W roku szkolnym 2014/2015 zajęli II miejsce w powiecie ostrowieckim oraz byli w pierwszej 20-tce szkół z województwa świętokrzyskiego. Co więcej, uczniowie naszego gimnazjum osiągają bardzo wysokie wyniki w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

Monitoring obiektu szkolnego i dyżury nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych powodują, że uczniowie są w szkole bezpieczni. Nasza szkoła jako jedyne gimnazjum w powiecie ostrowieckim uzyskała certyfikat Bezpiecznej Placówki Oświatowej. Posiadamy Certyfikaty Szkoły Promującej zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

W ramach zajęć z wychowania fizycznego bierzemy udział w projekcie WF z Klasą- Programie Centrum Edukacji Obywatelskiej skierowanym do nauczycieli wychowania fizycznego. Partnerami działań są "Gazeta Wyborcza" i portal Sport.pl.

Nasze gimnazjum zostało zakwalifikowane do grupy szkół Promujących Zdrowie. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji Programu Promocji Zdrowia.

Każdego roku organizujemy wiele wycieczek edukacyjnych, podczas których jest realizowana podstawa programowa: klasy I uczestniczą na początku roku szkolnego w wycieczkach integracyjnych, klasy III wyjeżdżają do Lublina na UMCS w celu obejrzenia pokazów chemicznych oraz zwiedzania Ogrodu Botanicznego.


Pierwszoklasiści bardzo szybko adaptują się w nowym środowisku, integrując ze starszymi kolegami, a warunki stworzone przez nauczycieli i pracowników szkoły powodują, że nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze.