DOKUMENTY


Statut
Regulamin biblioteki
Regulamin Pracowni ICIM
Regulamin czytelni

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

PLAN PRACY WYCHOWAWCY 

System Oceniania

Wniosek o wydanie duplikatu
 

Opłata za wydanie duplikatu 
Program Profilaktyczny Szkoły
Program Promocji Zdrowia
Plan Pracy Zespołu Wychowawczego