REKRUTACJA

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SZEWNIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie podania o przyjęcie do gimnazjum wraz z kwestionariuszem osobowym.  

od 15.03.2016r. od godz. 9.00

do 15.04.2016r. do godz. 15.00

2.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów.

 

do 30.04.2016r.

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.

od 24.06.2016r. od godz. 9.00

do 30.06.2016r. do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną podań o przyjęcie do gimnazjum.

 

01.07.2016r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do gimnazjum w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

 

 

do 7.07.2016r. do godz. 15.00

6.

. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.

do 10.07.2016r. do godz. 15.00