ARCHIWUM

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/ 2015:

p.Jolanta Kolasa-plastyka      oraz      p.Tomasz Marynowski- W-F

**********************************************

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

     W  dniu 26 września 2014r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Tak zagłosowaliście:

     Przewodniczący: Dominika Gołda
     Zastępca:     Antek Gałucha

 

WIECZÓR MŁODYCH TWÓRCÓW

"Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil." Ten cytat z piosenki "Do kołyski" zespołu Dżem był mottem ósmego juz spotkania z poezją gimnazjalistów z Szewny. 
"Wieczór Młodych Twórców", na którym prezentowane są wiersze uczniów, ma już długą historię. Spotkania zainicjowane osiem lat temu przez nauczycielki języka polskiego tworzą już tradycję szkoły. 

-W tym roku został przygotowany przez grupę uczniów pod moim kierunkiem, jako projekt edukacyjny- mówi Jolanta Skuza, która wraz z Agnieszką Kozieł i Pauliną Brociek organizuja poetyckie wieczorki. 
-Formuła spotkania zakłada recytację wierszy przez uczniów w obecności autorów, kolegów i koleżanek, nauczycieli i rodziców. Odpowiednia scenografia i nastrojowa muzyka potęgują  poetycki klimat, dowartościowujący młodych twórców. Żeby zgodnie z mottem tegorocznej imprezy, chwila która trwa, mogła być najlepszą z ich chwil. 
Młodzież w swoich wierszach poryszyła bardzo różną tematykę- od spraw codziennych, często szarych i pospolitych do refleksji na temat życia i jego przemijania oraz miłości. 
Spotkanie, które poprowadzili Adrianna Rojek i Mateusz Jankowski, dopełniła inscenizacja "Szewieńskie perypetie Kopciuszka", którego autorkami były Adrianna Rojek i Agata Wiśniewska. 
-Cieszę się, że "Wieczór Młodych Twórców" ma już kilkuletnią tradycję- mówiła podsumowując spotkanie Irena Faryna, dyrektor gimnazjum w Szewnie. - Dziś kilku autorów wolało pozostać anonimowymi, ale ja zachęcam do odwagi i gratuluję tym, którzy dziś zaprezentowali swoje wiersze. Warto mówić- również za pomocą poezji- o tym co was nurtuje, co wypełnia wasze życie." 
Po tegorocznym spotkaniu poetyckim w Szewnie pozostanie trwały ślad, gdyż nazajutrz tomik z wierszami uczniów dostępny był w szkolnej gazetce "Luzak". 
Artykuł napisany przez: Waldemar Frańczak
                   LAUREAT KONKURSU  MATEMATYCZNEGO

Michał Ślusarz z klasy IIIa uzyskał tytuł Laureata X Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego.  Michałowi gratulujemy a Pani Bernadecie Walczak dziękujemy za przygotowanie ucznia do konkursu.
                           
 

Mistrz Ortografii 2013

Już po raz 10. odbył się się w Publicznym Gimnazjum w Szewnie Międzygimnazjalny Konkurs Ortograficzny.

Konkurs to cykliczna impreza organizowana przez polonistki tej szkoły- p. Jolantę Skuzę, p. Paulinę Brociek, p. Agnieszkę Kozieł- przy współpracy z biblioteką szkolną -bibliotekarzem p. Łukaszem Dryjasem i kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzechowie z siedziba w Szewnie –p. Iwoną Lipką - sponsorami nagród książkowych.

O tytuł „Mistrza Ortografii 2013” 19 marca zmagali się uczniowie dwóch szkół- miejscowego gimnazjum i Publicznego Gimnazjum imienia Jana Pawła II w Bodzechowie. Z tekstem o sympatycznie brzmiącym tytule – „Lew salonowy” – zmierzyło się dziesięcioro uczniów. Zabarwiony fantastyką tekst przyniósł szczęście Agacie Murzyn z Szewny- zdobywczyni tytułu „Mistrza Ortografii 2013”, Kacprowi Koneckiemu z Bodzechowa, który zajął II miejsce i Annie Stoli z Szewny- laureatce III miejsca. Wyróżnienia przyznano: Weronice Post z Szewny i Katarzynie Zdyb z Bodzechowa.

Poza wyróżnionymi w konkursie udział wzięli: Monika Pękalska i Igor Kołodziej- z Bodzechowa oraz Aleksandra Błasiak, Marcin Wiącek i Justyna Żelazowska z Szewny.

- Reprezentanci obu szkół świetnie poradzili sobie z ortograficznymi i interpunkcyjnymi zawiłościami- mówią organizatorzy.- Bardzo cieszy nas fakt, że w świecie zdominowanym przez media i porozumiewania się za pomocą krótkich wiadomości tekstowych, jest wielu sympatyków poprawnej polszczyzny.

W czasie, gdy komisja konkursowa sprawdzała dyktanda, czekający z niecierpliwością na wyniki jej pracy uczniowie, osładzali sobie trudy zmagań ortograficznych przy poczęstunku ufundowanym przez Spółdzielnię Uczniowską działającą przy Publicznym Gimnazjum w Szewnie.„Julian Tuwim – Czarodziej Słowa”

Julian Tuwim – Czarodziej Słowa  pod takim hasłem 26 marca w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbył się konkurs recytatorski poezji Juliana Tuwima, wybitnego polskiego poety XX wieku, który pisał zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Do dziś jego utwory wzruszają i bawią kolejne pokolenia czytelników. Konkurs został zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie przy współpracy z Biblioteką Szkolną i nauczycielami języka polskiego w celu popularyzowania twórczości autora, odkrywania i rozwijania uzdolnień artystycznych wśród uczniów PG w Szewnie. W finale konkursu brało udział 14 uczestników. Komisja w składzie Iwona Lipka, Jolanta Skuza, Paulina Brociek, Agnieszka Kozieł po wysłuchaniu recytacji wszystkich uczestników postanowiła przyznać : ex aequo I miejsce dla Agnieszki Kowalskiej i Mateusza Stawiarskiego, II miejsce Kindze Wielgus, III miejsce Agacie Wiśniewskiej, IV miejsce Katarzynie Witkowskiej. Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe.

                                 
X JARMARK WIELKANOCNY 
Już po raz dziesiąty mieliśmy okazję podziwiać piękne prace uczniów z naszego gimnazjum podczas jarmarku Wielkanocnego, który miał miejsce w niedzielę. Pani Małgorzata Janicka oraz pani Magdalena Ochocka przygotowały wystawę pisanek, świątecznych stroików, przepięknie udekorowanych butelek oraz dekoracyjnych podstawek, które wzbudziły ogromną ciekawość osób odwiedzających nasze stanowisko.
Na X JARMARKU WIELKANOCNYM naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy Id: Maria Dryjas, Rafał Gawron, Natalia Gaweł, Dominika Gołda, Joanna Partyka, Kinga Wielgus oraz IIc : Kamil Kłokocki i Kamil Szczurkiewicz. Poniżej prezentujemy niektóre z naszych prac: 

  
 
 
 
 


                                  LAUREAT KONKURSU  JĘZYKA ROSYJSKEGO

Michał Ślusarz z klasy IIIa uzyskał tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Rosyjskego.  Michałowi gratulujemy a Pani Ewie Stelmasik dziękujemy za przygotowanie ucznia do konkursu.
                            
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

13 lutego 2013 roku w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbyła się uroczystość podsumowująca projekt edukacyjny realizowany przez klasę IIc.

            Projekt realizowano od września 2012 roku do lutego 2013 roku. We wrześniu dopełniono wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia oraz opracowano jego cele. W grudniu zgłoszono projekt do konkursu z okazji DBI 2013.

            Celem programu „Bezpieczny Internet” było zapoznanie uczniów z możliwościami Internetu oraz zagrożeniami, na jakie narażeni są jego użytkownicy. Zwrócono szczególną uwagę na zapoznanie uczniów i ich rodziców z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci – podkreślono istotę stosowania zabezpieczeń i ograniczania dostępu do tzw. „nieodpowiednich” stron. Zwrócono uwagę na problem cyberprzemocy.   

            Do najważniejszych zadań jakie zrealizowano w ramach projektu należało: przeprowadzenie ankiety i opracowanie jej wyników, sporządzenie broszury informacyjnej, wykonanie prezentacji multimedialnej, przygotowanie akademii z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu oraz  wykonanie gazetki okolicznościowej i plakatów promujących zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

            W październiku uczniowie przeprowadzili ankietę. Sonda ta dotyczyła wykorzystania Internetu w środowisku nastolatków. Opracowanie jej wyników pozwoliło na skonkretyzowanie dalszych działań realizowanych w trakcie trwania projektu.

            W grudniu uczniowie wraz z opiekunem projektu – mgr Eulalią Jedlikowską, opracowali scenariusz akademii. Rozpoczęto przygotowanie konkursu, którego zadaniem była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa w sieci.

            W lutym w ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje informatyki poświęcone bezpieczeństwu w sieci i problemowi cyberprzemocy. Poinformowano uczniów o tym, gdzie mogą uzyskać pomoc ofiary przestępstw internetowych. W trakcie zajęć uczniowie zostali zapoznani ze stronami promującymi bezpieczeństwo w Internecie.

            Uroczystość rozpoczęto od wyświetlenia filmów edukacyjnych dotyczących anonimowości w sieci, cyberprzemocy. Zaprezentowane zostały scenki, których celem było ostrzeżenie widzów przed problemem uzależnienia od Internetu oraz poinformowanie o potrzebie ochrony danych osobowych w komunikacji drogą elektroniczną. Podczas spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w sieci.

            Istotnym punktem spotkania była prelekcja prokurator Moniki Gronek. Prokurator przedstawiła aspekty prawne dotyczące przemocy w sieci. Poświęciła uwagę problemowi anonimowości w sieci. Podkreśliła istotę respektowania przepisów prawa autorskiego.          

             Akademię zakończyło wyświetlenie prezentacji multimedialnej, w której podsumowano działania przeprowadzone w ramach projektu. Podczas  spotkania uczniowie z  klasy IIc przekazali swoim kolegom  broszurę informującą o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Ulotka ta została dostosowana do potrzeb gimnazjalistów. 
Prezentacja 

   

Prezentacja
KÓŁKO ARTYSTYCZNE W ODWIEDZINACH W RODZINNYM DOMU DZIECKA

     W okresie przedświątecznym opiekunki Szkolnego Koła Artystycznego gościły w Rodzinnym Domu Dziecka prowadzonym przez państwo Anetę i Artura Zawadzkich. Przebywające tam dzieci uczestniczyły w zajęciach, na których poznawały tajniki ozdabiania metodą decupagu. Bardzo chętnie ozdabiały tą techniką przygotowane z drewna podstawki w różnych kształtach. Największym powodzeniem cieszyły się serwetki z motywami świątecznymi.
     Miłe wrażenie zrobili na nas chłopcy- uczniowie gimnazjum, którym spodobało się to zajęcie i bardzo zaangażowali się w pracę pomagając młodszym dziewczynkom. Do udziału w zabawie przyłączyła się również pani Aneta Zawadzka. Przy herbatce i pysznych ciasteczkach, upieczonych przez gospodynię, miło i owocnie spędziliśmy czas. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że tego typu spotkania staną się tradycją.

        

AUSTRALIAN CHRISTMAS W P.G. SZEWNA

Podczas ostatnich przedświątecznych zajęć z języka angielskiego w programie Youngster dwie grupy uczniów z Publicznego Gimnazjum w Szewnie, prowadzone przez panie Małgorzatę Wójcik oraz Katarzynę Kasprzyk miały okazję poznać obyczaje panujące w Australii podczas Świąt Bożego Narodzenia. 
Uczniowie mieli okazję posmakować tradycyjnych australijskich przysmaków, jak Lemon Curd, czyli słodko-kwaśne masło cytrynowe oraz Peach Melba- lody z kawałkami owoców, biszkoptem i bitą śmietaną. Wykonano świąteczne Crackersy- tradycyjne ogromne cukierki, w których znajdowały się słodycze, sentencje oraz baloniki. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli kilka krótkich filmików dotyczących Australijskich zwyczajów Bożonarodzeniowych, zabawne wersje kolęd oraz wzięli udział w quizie.
Panie opiekujące się obiema grupami przygotowały dla uczniów informacje dotyczące Australii, słownictwo kojarzące się z tym pięknym krajem i zadbały o to by zajęcia były interesujące i angażowały wszystkich uczestników. Każdy uczeń zabrał do domu nie tylko świąteczną pamiątkę, ale również wiele wspomnień związanych z ostatnimi zajęciami w tym roku kalendarzowym. 

 
Więcej zdjęć w zakładce Youngster :-)

TEENAGERS IN ACTION W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W SZEWNIE

                Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Szewnie uczestniczący w programie Youngster po raz kolejny podjęli się uczestnictwa w konkursie o nazwie Teenagers in Action, organizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. "Długo zastanawialiśmy się jakiego zadania możemy się podjąć w ramach konkursu Teenagers in Action. Rozwiązanie przyszło samo. W naszej szkole pojawiło się ogłoszenie sklepu zoologicznego Egzotica i ostrowieckiego stowarzyszenia przyjaciół zwierząt Animals, dzięki któremu dowiedzieliśmy się co możemy zrobić by poprawić warunki życia bezdomnych psów i kotów" powiedziała Sandra Cieszkowska, uczennica biorąca udział w akcji zbierania darów dla bezdomnych zwierząt.  Grupa uczniów z Programu Youngster, czynnie działająca również w Samorządzie Uczniowskim nawiązała więc współpracę ze sklepem zoologicznym Egzotica. "Pani Marta Mucha ze sklepu Egzotica powiedziała nam czego potrzebują zwierzaki i co byłoby dobrze zebrać" wyjaśniła Malwina Oleksiak, uczestniczka programu Youngster. Przez dwa tygodnie Youngsterzy prowadzili akcję "Paczka dla zwierzaczka", która jest już drugą edycją tej wspaniałej inicjatywy.
                Zbierane były takie artykuły dla bezdomnych psów i kotów jak: puszkowa karma dla psów i kotów, sucha karma, ryż, makaron, kasza, smycze, obroże, szelki, kagańce, koce oraz kapy. "Razem z innymi uczniami z  grupy Youngster przez dwa tygodnie krążyliśmy po szkole, zachęcając naszych pozostałych kolegów do przynoszenia karmy oraz innych rzeczy dla zwierząt" powiedział kolejny uczestnik programu Youngster- Mateusz Stawiarski.
                W dniu 6 grudnia wszystkie dary zawiezione zostały do sklepu zoologicznego, a następnie przekazane paniom z Ostrowieckiego oddziału Animals.
                "Mieliśmy nadzieję, że uczniowie naszego gimnazjum wykażą się współczuciem i przekażą nam coś w ramach tej akcji i nie zawiedli nas" dodał Rafał Przysucha, przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz jeden z Youngsterów. Wszystkie dary przekazywane były pani Małgorzacie Wójcik, która jest opiekunem samorządu, a także nauczycielką prowadzącą ten projekt z grupą Youngster. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się dobrocią ze zwierzakami. Dzięki wam udało nam się zebrać wspaniały prezent.
Zdjęcia dostępne z zakładce Youngster :-)

NA RATUNEK MIKOŁAJOWI

                Publicznym Gimnazjum w Szewnie wstrząsnęła straszna wiadomość: ktoś napadł na Świętego Mikołaja, gdy ten jechał do uczniów z prezentami. Pozostawili go rozebranego do samej bielizny i zabrali wszystkie prezenty. Na szczęście, złoczyńcy dali uczniom szansę odzyskania ubrań Mikołaja. Warunkiem było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na kilka pytań. Wszystkie pytania były jednak w języku angielskim. Był to podstęp ale uczniowie gimnazjum świetnie sobie poradzili ze wszystkimi pytaniami. Wraz z poprawną odpowiedzią na kolejne pytania, Mikołaj odzyskiwał część swojej garderoby i już po krótkiej chwili mógł wrócić do rozdawania prezentów. A to wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu wszystkich klas w Publicznym Gimnazjum w Szewnie. Odpowiedzi przynieśli przedstawiciele każdej z klas, dzięki czemu do każdej sali zapukał Święty Mikołaj i obdarował uczniów słodyczami. 
                Zabawę w ratowanie Świętego Mikołaja zaaranżowali uczniowie biorący udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w programie Youngster. Wszyscy uczniowie z grupy Youngster zaangażowali się w przygotowanie listu z żądanym okupem, plakatu rozebranego Mikołaja oraz ubrań, które zostały mu następnie zwrócone.Pani Małgorzata Wójcik, opiekunka grupy Youngster stwierdziła, że tego rodzaju zabawa językowa pozwala na aktywne wykorzystanie znajomości języka obcego oraz uzmysławia uczniom, że nauka to nie tylko ćwiczenia gramatyczne, wkuwanie słówek i sprawdziany, ale również świetna zabawa.

Zdjęcia dostępne w zakładce Youngster :-)

TURNIEJ PIŁKI RĘCZNEJ W SZEWNIE

W dniu 19.11.2012r. w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbył się Turniej Piłki Ręcznej Chłopców o Puchar Starosty Powiatu Ostrowieckiego. Były to drugie rozgrywki z pięciu, jakie mają się odbyć. Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn – reprezentanci wszystkich gmin Powiatu Ostrowieckiego. Turniej rozgrywany jest systemem „każdy z każdym”. Odbywa się pod patronatem Starosty Ostrowieckiego oraz redakcji Echa Dnia . W otwarciu turnieju uczestniczyła Dyrektor Gimnazjum w Szewnie Pani Irena Faryna. Organizatorami zawodów  byli Grzegorz Kunysz, Małgorzata Duda i Beata Nadbrzuchowska.TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W ĆMIELOWIE
W dniu 20.11.2012r. i 22.11.2012r. odbył się Turniej Piłki Siatkowej w Ćmielowie. 20.11 rywalizowały między sobą dziewczęta, a 22.11 chłopcy. Zarówno w grupie dziewcząt, jak i chłopców startowało po sześć zespołów. Obydwa zespoły z Szewny odniosły sukces. Dziewczęta zajęły I miejsce wygrywając w finale z drużyną z Ćmielowa, a chłopcy zajęli II miejsce. Drużyna dziewcząt występowała w składzie: Zając Patrycja, Jasiak Katarzyna, Stojek Klaudia, Loranty Agnieszka, Witek Karolina, Łyś Aneta, Wicha Ilona, Reczka Klaudia i Łata Wiktoria. Opiekun: Beata Nadbrzuchowska. Chłopcy grali w składzie: Jankowski Mateusz, Siastacz Michał, Ordowski Michał, Skrok Mateusz, Sałapa Wojciech, Góra Jakub, Uliński Piotr, Kłokocki Kamil, Kamiński Dominik, Słowińaski Mateusz i Gajewski Mateusz. Opiekun: Grzegorz Kunysz.

P.G. Szewna kibicuje VIVE TARGI KIELCE

Nauczyciele i uczniowie PG w Szewnie w dniu 27.11.2012r. byli na meczu piłki ręcznej w Kielcach. Mecz rozgrywało VIVE TARGI KIELCE – CHROBRY GŁOGÓW. Drużyna kielecka wygrała mecz wynikiem 36:28. W wyjeździe na mecz uczestniczyła liczna grupa uczniów. Po meczu uczniowie mieli możliwość zrobienia pamiątkowych zdjęć z zawodnikami i zebranie autografów. Duże wrażenie na młodzieży zrobiła okazała Hala Legionów, maskotka Dzik Kiełek i kibice ubrani w barwach klubu.  Dodatkową atrakcją wyjazdu, było spotkanie kapitana Polskiej Reprezentacji w Piłkę Siatkową Marcina Możdżonka. Młodzież wykorzystała okazję do zrobienia sobie zdjęcia z najwyższym zawodnikiem naszej narodowej drużyny. Wyjazd zorganizowali nauczyciele wych. fiz. Małgorzata Duda i Grzegorz Kunysz.

ANDRZEJKI W SZEWNIE
W czwartek, 29 listopada pod tym właśnie tytułem w naszej szkole odbył się apel poświęcony wróżbom i magii. Przygotowała go klasa 1d pod wodzą wychowawczyni- pani Małgorzaty Janickiej. Akademia rozpoczęła sie piosenką zaśpiewaną przez wszystkich uczniów. Funkcję  narratora pełnił Dominik Gierczak w towarzystwie uroczych koleżanek: Klaudii Smolińskiej, Dominiki Gołdy oraz Aleksandry Podsiadło. Apel bogaty był w wiersze o tematyce miłosnej. 
Główną rolę odgrywał Mateusz Sitarski. Pierwszoklasista wcielił się w postać Andrzeja, który to wprowadził widownię w sekretne tajniki wróżb andrzejkowych. Po za tym, każdy widz mógł uczestniczyć w kilku wróżbach.  
       Uczniowie, z niewielką pomocą wychowawczyni przygotowali wspaniałą scenografię. Zgromadzili oni potrzebne rekwizyty, zadbali o odpowiednie stroje
 i nastrój. Klasa zebrała ogromną liczbę braw za swój pierwszy debiut na szkolnej scenie. Miejmy nadzieję, że każdy ich występ zostanie tak miło przyjęty.

                                             

MIKOŁAJKI W ANIMALSIE

Samorząd Uczniowski nawiązał współpracę ze sklepem zoologicznym "Egzotica". W najbliższych dniach będziemy przeprowadzali akcję "Paczka dla zwierzaczka", która jest już drugą edycją tej wspaniałej inicjatywy. 
Zbierane będą takie artykuły dla bezdomnych psów i kotów jak: 
-puszkowa karma dla psów i kotów 
-sucha karma
-ryż, makaron, kasza
-smycze, obroże, szelki
-kagańce
-koce, kapy 

W dniach 6-7 grudnia wszystkie dary zawieziemy do sklepu, a następnie przekazane zostaną do schroniska, gdzie czekają już na nie samotne zwierzątka. 
Mamy nadzieję, że wykażecie się współczuciem i przekażecie nam coś w ramach tej akcji. Bardzo na to liczymy i z góry wszystkim serdecznie dziękujemy za pomoc. 

Wszystkie dary prosimy przekazywać opiekunom samorządu lub przynosić bezpośrednio do pokoju nauczycielskiego.

Wolność słowa w PG Szewna

Grupa Youngster pod opieką pani Katarzyny Kaprzyk w Publicznym Gimnazjum w Szewnie zachęciła społeczność uczniowską do wyrażania swoich opinii w języku angielskim. W ramach zajęć przygotowali najsłynniejszy na świecie park w Londynie - Hyde Park ze sławnym Speaker`s Corner (Róg Mówców, gdzie każdy może wypowiedzieć się na dowolny temat). Młodzieź wykorzystała ogromny arkusz papieru i na początek wpisala słowa sławnych ludzi z różnych epok. Najbardziej spodobały się następujące cytaty: stwierdzenie z I wieku naszej ery, w tłumaczeniu na język polski „kobieta zawsze coś kupuje…”. Równie mocne słowa padły z ust Elvisa Priestleya „nie wiem nic o muzyce” czy słowa amerykańskiego doradcy politycznego Bernarda Baruch „starość to zawsze 15 lat więcej niż mam”. Uczniowie okazali żywe zainteresowanie pomysłem i chętnie dopisywali swoje komentarze. Ponadto projekt został doceniony przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i umieszczony ma oficjalnej ogólnopolskiej stronie Youngstera.

 

Więcej zdjęć w zakładce "Youngster".

Youngsterowkie Halloween w Szewnie

   W Publicznym Gimnazjum w Szewnie przez 6 tygodnie grupa Youngster pod opieką pani Katarzyny Kasprzyk pracowała nad projektem dotyczącym Halloween. Uczniowie chcieli przybliżyć tradycje anglosaskie w kontraście do polskiej tradycji Wszystkich Świętych w myśl słów Mikołaja Reja „cudze chwalicie, swego nie znacie…”.

 

    Młodzież w składzie Wojciech Sałapa, Agnieszka Rosiak, Agnieszka Loranty, Sylwia Piotrowska i Wiktoria Łata z wielkim zaangażowaniem rozpoczęła pracę opracowując plan działań. I tak, najpierw powstał scenariusz sztuki w języku angielskim – historia chłopca o imieniu Jack i jego losów oraz skąd wzięła się dynia-latarenka oraz quiz dla widzów. Następnie przygotowali stosowną dekorację, do której oprócz mrocznych plakatów został wykorzystany szkielet z sali biologicznej podświetlony lampkami choinkowymi. Potem z tektury wykonali postać śmierci w płaszczu trzymającej w ręce kosę. Zaplanowali i przygotowali też stroje dla siebie, czyli aktorów. Główną dekorację stanowiły dynie również przygotowane przez uczniów. A wreszcie upiekli w szkole ponad 6 kg ciastek halloweenowych „Finger cookies”. 

  

   30 października cała grupa Youngster odwiedziła dzieci w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Denkowie i tam odbyła się premiera ich sztuki. Uczniowie zanieśli nie tylko promyk radości, ale również sprezentowali dzieciom 15 dyń i swoje „straszne” wypieki. Radość dzieci była wielka, obejrzeły przedstawienie w wielkiej ciszy, a następnie wszyscy miło spędzili czas śpiewając i rozmawiając. 

   Następnego dnia na terenie szkoły odbył się apel, na którym młodzież ponownie odegrała sztukę i przeprowadziła zadania konkursowe dla społeczności uczniowskiej np. wyławianie jabłek z miski przy użyciu tylko ust, otwieranie parasola z mąką, pytania dotyczące przedstawienia oraz znajomość słownictwa angielskiego związanego z Halloween. Chętnych do udziału w zabawach nie brakowało. Może dlatego, że nagrodami były słodkie ciastka. 

 

   Z wielkim entuzjazmem młodzież przyjęła specjalne zaproszenie do Rodzinnego Domu Dziecka w Częstocicach. Udali się tam po lekcjach 31 października i również przedstawili dzieciom bajkę, sprezentowali ponad 12 dyń i słodkie ciastka. Ogromną nagrodą dla uczniów był wielki kosz słodkości, jaki dzieci podarowały za przedstawienie. Tu również miło wszyscy spędzili czas na wspólnej zabawie i rozmowie. Zaangażowanie uczniów w program Youngster jest ogromne i z wielką chęcią poświęcili wiele czasu i pracy, aby impreza w szkole i Domach Dziecka była tak udana.

Szkolny Szachowy Turniej Klasyfikacyjny

Zorganizowany przez Koło Szachowe 25 X 2012 r. III Szkolny Szachowy Turniej Klasyfikacyjny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Wzięło w nim udział 19 szachistów z klas od I do III. Turniej był rozgrywany w fazie wstępnej systemem pucharowym - 10 minut na partię, plus dogrywka po 3 minuty dla zawodnika, a w fazie finałowej systemem każdy z każdym - po 10 minut dla zawodnika.  Najlepsza piątka szachistów w turnieju to: I – Kwapiński Jakub klasa IId, II -  Heba Michał klasa IId iJankowski Jakub klasa Ic, III – Chojnacki Olaf klasa IIIb i Sałapa Wojciech klasa IIIb.

 

Opiekunami koła i organizatorami turnieju są nauczyciele: Łukasz Dryjas i Wacław Pytlak. Treningi szachistów odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w bibliotece szkolnej w godzinach od 8 do 14.30 (po uzgodnieniach z opiekunami). Oferta programowa koła: Treningi praktyczne i teoretyczne, Ranking szachistów PG Szewna, zawody o mistrzostwo szkoły, zawody zewnętrzne.

Ranking szachistów PG Szewna

Miejsce w rankingu

Nazwisko imię

Klasa

Punkty za zadania szachowe

Punkty z gry

RAZEM

1

Kwapiński Jakub

II d

1

10

11

2

Jankowski Jakub

I c

3

7

10

3

Heba Michał

II d

1

7

8

4

Sałapa Wojciech

II c

2

4

6

5

Chojnacki Olaf

III b

0

4

4

 


Zbigniew Pękala - o powstaniu styczniowym

W dniu 18.10.2012 w murach naszej szkoły gościł Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej-historyk i regionalista pan mgr Zbigniew Pękala. Spotkał się z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Bodzechów w ramach przygotowań do konkursu organizowanego przez nauczycieli gimnazjum w Szewnie. Barwne opowiadanie Zbigniew Pękala wzbogacił prezentacją multimedialną. Więcej na ten temat na stronie echa dniahttp://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20121022/POWIAT0107/121029717

Sztafetowe Biegi Przełajowe- Mistrzostwa

W dniu 05.10.2012r. na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Gutwin w Ostrowcu Św. zostały rozegrane Mistrzostwa Powiatu Ostrowieckiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych szkół gimnazjalnych. W kategorii gimnazjów zgłosiło się 9 drużyn dziewcząt  składających się z 10 zawodniczek. Dziewczęta musiały pokonać trasę 800m. Sztafeta dziewcząt z Publicznego Gimnazjum w Szewnie zajęła 3 miejsce. Wystąpiła w składzie: Agnieszka Loranty, Karolina Dziekan, Klaudia Kołodziej, Paulina Pycela, Wiktoria Machula, Maria Mikołajczak, Sylwia Piotrowska,  Dominika Winiarska, Paulina Wiatrowska, Ilona Wicha, Marta Górska, Natalia Gaweł.Opiekunkami drużyny były Małgorzata Duda i Beata Nadbrzuchowska.

    

Antyczne ślubowanie w Szewnie

 

Dnia 15 października 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych przygotowane przez wychowawców Jolantę Skuzę, Katarzynę Kasprzyk, Elżbietę Stępkowską oraz Małgorzatę Janicką. W tym wielkim wydarzeniu w życiu szkoły brała udział cała społeczność uczniowska i grono pedagogiczne. Imprezę uświetnili swoją obecnością również rodzice oraz współpracujące ze szkołą panie z Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP – Lidia Żak i Anna Kaniewska.

 

Pierwsza część tej wielkiej uroczystości została przygotowana przez starszych kolegów i koleżanki z klasy 2b. Wcielili się oni w postaci bogów na Olimpie w Starożytnej Grecji i przydzielali śmieszne zadania wybranym pierwszakom np. taniec greckiej zorby z muzami lub odgadnięcie nazwy przedmiotów w labiryncie Minotaura. 

 

W rolę Zeusa wcielił się Karol Chojnacki, a Herą była Weronika Jarocha. Kolejni bogowie to Hades- Damian Bugaj, Kora – Karolina Brodnicka, Atena -  Katarzyna Kidoń, Ares - Kamil Cholewa, Afrodyta - Karolina Skiba, Artemida - Kaja Sobczyk, Apollo - Mateusz Kowalski, Posejdon – Damian Czechowski, Herakles – Sebastian Walerowicz, Augiasz – Konrad Jabłoński, Dionizos –Jakub Wójcicki, Erosi – Mateusz Olszewski oraz Maciej Janicki. W piękne i delikatne muzy wcieliły się Agata Murzyn, Weronika Iwan, Anna Stola, Małgorzata Stola oraz Zofia Marzec.

 

Rola narratora wprowadzającego w nastrój imprezy przypadła Martynie Budzińskiej. Po wykonaniu wszystkich zadań uczniowie klas pierwszych zostali poczęstowani przez muzy słodkim upominkiem. Całość przedstawienia uświetniła wspaniała muzyka instrumentalna oraz dekoracje antyczne przygotowane przez klasę 2b wraz z panią Magdaleną Ochocką. Po żartobliwej części zaczęła się poważna uroczystość, został wprowadzony sztandar szkoły i pierwszoklasiści złożyli ślubowanie.

       

Festiwal Języków Europejskich 2012        24-28 września 2012

„ Na początku było słowo…”
- czyli o historii języków w Europie

Rokrocznie Publiczne Gimnazjum w Szewnie tradycyjnie świętuje Europejski Dzień Języków. Każdego roku jest inna tematyka. A w bieżącym biblijny cytat„ Na początku było słowo…”-stał się inspiracją dla klasy IIId do poznania historii języków w Europie.

W dniach 24-28 września 2012 odbył się Festiwal Języków Europejskich, podczas którego uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe konkursach szkolnych przygotowanych przez nauczycieli języków w PG Szewna.

W Szkolnym Konkursie Ortograficznym z Języka Polskiego brało udział 12 osób. Organizacją i przebiegiem zajęły się nauczycielki języka polskiego – Jolanta Skuza, Agnieszka Kozieł i Paulina Brociek. A laureatami zostali uczniowie – I miejsce Agata Murzyn klasa IIb i Marcin Wiącek klasa IIIb, II miejsce Aleksandra Błasiak klasa Ib, III miejsce Michał Ślusarz klasa IIIa i Dominika Kołton klasa IIIc.

  

Odbył się także Szkolnym Konkursie Ortograficznym z Języka Niemieckiego, brało w nim udział 18 osób, a laureatami zostali – I miejsce Marcin Wiącek klasa IIIb, II miejsce Bartosz Rabczewski klasa IIId, III miejsce Julita Zembala klasa IIId. Ponadto 19 osób brało udział, w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego a laureatami zostali – I miejsce Paweł Łebek klasa IIIa, II miejsce Aneta Łyś klasa IIId, III miejsce Sylwia Piotrowska klasa IIIc. Konkursy zorganizowały i przeprowadziły nauczycielki języka niemieckiego- Aleksandra Nowak i Monika Przytuła.

Nauczyciele języka angielskiego – Agnieszka Kwiatkowska, Katarzyna Kasprzyk i Małgorzata Wójcik zorganizowały Szkolny Konkurs Języka Angielskiego.  Brało w nim udział 14 osób, a laureatami zostali uczniowie – I miejsce Zofia Marzec klasa IIb, II miejsce Anna Stola klasa IIb, III miejsce Martyna Bidzińska klasa IIb

Podsumowanie festiwalu przygotowała klasa IId w formie apelu szkolnego. Opieką i koordynacją całego projektu zajęły się nauczycielki - języka angielskiego Agnieszka Kwiatkowska i języka niemieckiego Aneta Pacocha.   

  

Grupa uczniów -Aneta Banaczek, Martyna Kowalczyk, Ewelina Komenda, Aneta Łyś, Katarzyna Karpińska, Julita Zembala, Ewelina Gromek, Natalia Iwoła, Klaudia Reczko, Magda Kozakiewicz, Damian Pycela - opracowała scenariusz i scenografię imprezy. Prowadzeniem spotkania zajęli się Malwina Oleksiak i Grzegorz Żurek. Bartosz Rabczewski wraz Damianem Gołąbko, Grzegorzem Żurkiem i Damianem Pycelą opracowali broszury informacyjne o Festiwalu Języków w PG Szewna i Europejskim Dniu Języków. Broszury były wręczane przybyłym uczniom i nauczycielom. 
Na wstępie podano informacje ogólne dotyczące Europejskiego Dnia Języków i tematyki spotkania. I tak, uczniowie Mateusz Skrok, Rafał Żelazowski i Jakub Łasak przedstawili zebranym Korzenie Języków Europy.

A następnie, Michał Ordowski, Michał Siastacz i Mateusz Słowiński przybliżyli Wyjątkowe Języki w Europie. Ale w czasach współczesnych istnieje wiele korelacji międzyjęzykowych i europejczycy używają jednakowych słów. Co bardzo obrazowo pokazały Malwina Oleksiak i Sandra Cieszkowska prezentując Współczesne Języki Europy? 

Imprezę przygotowali i prowadzili nastolatkowie, wiec nie zabrakło humoru i muzyki.  Uczniowie zaprezentowali kilka zabawnych sytuacji, jakie powstają z nieznajomości języków obcych. Młodzież wraz towarzyszeniem zespołu wokalnego przy akompaniamencie pani Aleksandry Kowalskiej, wykonała piosenki w różnych językach.

 

Nie zabrakło także ulubionych przez uczniów quizów i Łamańców Językowych- Tongue Twister, przygotowane przez uczniów i nauczyciela języka rosyjskiego Ewę Stelmasik i nauczyciela języka niemieckiego Annę Zembalę. Zawodnicy losowali teksty z języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Ich zadaniem było płynnie i szybko przeczytać tekst „łamańców”.

Nad poprawnością wymowy czuwała komisja w składzie pani Dyrektor Irena Faryna oraz nauczyciele języków w szkole.  Konkurs okazał się udaną zabawą zarówno dla uczestników jak i dla widzów. Każdy zawodnik był nagradzany brawami i otrzymywał słodką niespodziankę. Najlepsi w tej dziedzinie okazali się uczniowie z klas IIIa, IIa i IIIc. 

Dodatkowo uczniowie z całej szkoły uczestniczyli w konkursie na strój nawiązujący do tematyki krajów europejskich. Wiele osób wykazała się inwencją, najciekawiej zaprezentowała się klasa IId.

Nagrody we wszystkich konkursach sponsorowała Rada Rodziców i sklepik Spółdzielni Uczniowskiej.

 

Całość imprezy została bardzo pozytywnie przyjęta przez grono szkolne. Co pokazuje skuteczność tego rodzaju działań w szkole. 
Europejski Festiwal Języków jest imprezą, której przygotowanie i celebrowanie sprawia uczniom wiele radości. Podczas działań uczniowie przekonali się, ze
warto przykładać się do nauki języków i poznawać kulturę europejską. Impreza uświadomiła również młodzieży, że języki europejskie mają wspólne korzenie
i istnieje wiele korelacji międzyjęzykowych.  Wydarzenia takie motywują do nauki języków obcych i zachęcają do działania na forum szkoły. 

Sportowy turniej integracyjny

W dniu 26.09 w naszej szkole odbył się sportowy turniej integracyjny klas pierwszych. Dziewczęta rywalizowały w piłkę siatkową, a chłopcy w piłkę nożną. W rozgrywkach udział brali wszyscy uczniowie. Celem turnieju było zintegrowanie uczniów w zespołach klasowych. 

W kategorii dziewcząt wygrała klasa IC. II miejsce- kl.Id, III miejsce- kl.b, a IV miejsce- kl.Ia. 

W kategorii chłopców wygrała klasa Ic, II miejsce- kl.a, III miejsce- kl.Ib, a IV miejsce- kl.Ib.

Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego naszego gimnazjum. 

RAJD DO STARACHOWIC

06.10.2012r odbył się XII rajd śladami patrona oddziału-Starachowice 2012.

Celami rajdu były:

-zwiedzanie Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

-przejście rajdu pieszego Starachowice- Majówka- Lipie- Lubienia

 

Uczestniczyli w nim: Michał Ślusarz, Paweł Łebek, Rafał Gawron, Dominik Gierczak, Skiba Weronika, Stola Małgorzata, Stola Anna, Sobczyk Kaja, Iwan Weronika. Opiekę nad wszystkimi sprawowała p. E. Kucharska. W rajdzie udział brali również uczniowie z innych szkół pod opieką przewodników PTTK- Rajd rozpoczął się w Starachowicach zwiedzaniem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Następnie przeszliśmy pieszo trasę ze Starachowic do Lubienia (14km). Mięliśmy kilka postoi,  gdzie mogliśmy zregenerować siły, coś zjeść i porozmawiać między sobą. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie, bez wiatru. Rezerwat przyrody „Sochaczew”.

Rajd zakończył się w Lubieni, tradycyjnie przy ognisku. Młodzież brała udział w różnego rodzaju  konkursach. Tam zostały też rozdane nagrody książkowe.

Paweł "DarkAraghel" Rejdak w Szewnie


27 września 2012 w naszej szkole  odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem, prozaikiem, kielczaninem Pawłem Rejdakiem, które zorganizowała kierownik biblioteki publicznej Pani 
mgr Iwona Lipka. Paweł Rejdak  urodził się w 1980 roku w Kielcach. Czytelnictwo i miłość do literatury zaszczepił mu ojciec.  Debiutował w 2009 roku zbiorem opowiadań z gatunku fantasy noszącym tytuł “Oko węża. Opowieści z Borgaanu”. Książka spotkała się z szerokim przyjęciem i aprobatą wielu czytelników. Wkrótce, bo niecały rok po pierwszej publikacji, autor wydał kolejną książkę “Gniew Meleghorna. Opowieści z Borgaanu.”, która stanowi kontynuację poprzedniej części. W bieżącym roku wydał kolejną powieść pt. Pasja.  Paweł Rejdak  należy do kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich. W 2011 roku został nagrodzony Literacką Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Podczas spotkania autor przybliżył młodzieży swoją twórczość. Opowiadał o fantasy – gatunku literackim, w którym tworzy, o procesie tworzenia książek oraz o swojej pasji i marzeniach. Jak podkreślał, spotkania z czytelnikami, a szczególnie z młodzieżą, są dla niego bardzo ważne.  Bez trudu wprowadził  młodych słuchaczy w swój świat. Spotkanie miało przede wszystkim służyć promocji czytelnictwa wśród młodzieży. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań młodemu artyście.  Wszyscy uczniowie, którzy zadawali pytania zostali wyróżnieni przez autora bezpłatnym egzemplarzem Pasji wraz z autografem. 
 
     Sportowy turniej integracyjny

W dniu 26.09 w naszej szkole odbył się sportowy turniej integracyjny klas pierwszych. Dziewczęta rywalizowały w piłkę siatkową, a chłopcy w piłkę nożną. W rozgrywkach udział brali wszyscy uczniowie. Celem turnieju było zintegrowanie uczniów w zespołach klasowych. 

W kategorii dziewcząt wygrała klasa IC. II miejsce- kl.Id, III miejsce- kl.b, a IV miejsce- kl.Ia. 

W kategorii chłopców wygrała klasa Ic, II miejsce- kl.a, III miejsce- kl.Ib, a IV miejsce- kl.Ib.

Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego naszego gimnazjum. 

RAJD DO STARACHOWIC

06.10.2012r odbył się XII rajd śladami patrona oddziału-Starachowice 2012.

Celami rajdu były:

-zwiedzanie Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach

-przejście rajdu pieszego Starachowice- Majówka- Lipie- Lubienia

 

Uczestniczyli w nim: Michał Ślusarz, Paweł Łebek, Rafał Gawron, Dominik Gierczak, Skiba Weronika, Stola Małgorzata, Stola Anna, Sobczyk Kaja, Iwan Weronika. Opiekę nad wszystkimi sprawowała p. E. Kucharska. W rajdzie udział brali również uczniowie z innych szkół pod opieką przewodników PTTK- Rajd rozpoczął się w Starachowicach zwiedzaniem Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

 

Następnie przeszliśmy pieszo trasę ze Starachowic do Lubienia (14km). Mięliśmy kilka postoi,  gdzie mogliśmy zregenerować siły, coś zjeść i porozmawiać między sobą. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie, bez wiatru. Rezerwat przyrody „Sochaczew”.

Rajd zakończył się w Lubieni, tradycyjnie przy ognisku. Młodzież brała udział w różnego rodzaju  konkursach. Tam zostały też rozdane nagrody książkowe.

Paweł "DarkAraghel" Rejdak w Szewnie


27 września 2012 w naszej szkole  odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem, prozaikiem, kielczaninem Pawłem Rejdakiem, które zorganizowała kierownik biblioteki publicznej Pani 
mgr Iwona Lipka. Paweł Rejdak  urodził się w 1980 roku w Kielcach. Czytelnictwo i miłość do literatury zaszczepił mu ojciec.  Debiutował w 2009 roku zbiorem opowiadań z gatunku fantasy noszącym tytuł “Oko węża. Opowieści z Borgaanu”. Książka spotkała się z szerokim przyjęciem i aprobatą wielu czytelników. Wkrótce, bo niecały rok po pierwszej publikacji, autor wydał kolejną książkę “Gniew Meleghorna. Opowieści z Borgaanu.”, która stanowi kontynuację poprzedniej części. W bieżącym roku wydał kolejną powieść pt. Pasja.  Paweł Rejdak  należy do kieleckiego oddziału Związku Literatów Polskich. W 2011 roku został nagrodzony Literacką Nagrodą Okolicznościową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Podczas spotkania autor przybliżył młodzieży swoją twórczość. Opowiadał o fantasy – gatunku literackim, w którym tworzy, o procesie tworzenia książek oraz o swojej pasji i marzeniach. Jak podkreślał, spotkania z czytelnikami, a szczególnie z młodzieżą, są dla niego bardzo ważne.  Bez trudu wprowadził  młodych słuchaczy w swój świat. Spotkanie miało przede wszystkim służyć promocji czytelnictwa wśród młodzieży. Uczniowie mieli okazję do zadawania pytań młodemu artyście.  Wszyscy uczniowie, którzy zadawali pytania zostali wyróżnieni przez autora bezpłatnym egzemplarzem Pasji wraz z autografem. 
 
     RAJD INTEGRACYJNY KLAS PIERWSZYCH

      Dnia 19 września 2012 r. odbył się rajd integracyjny klas 1 PG Szewna. Wszystkie klasy pierwsze wraz z wychowawcami i opiekunami J. Skuza, K.Kasprzyk, E.Spętkowska, M.Janicka, M.Ochocka, A. Nowak oraz I. Zaręba wyruszyły z ul. Langiewicza w Szewnie w kierunku Chmielowa. Spacerując w pięknej pogodzie wszyscy podziwiali okoliczną przyrodę.

 

      Grupa przeszła przyrodniczą ścieżką przez wąwóz lessowy z wisienką stepową. Wąwóz ten kończy się przepiękną bramą skalną tzw. "Białą Bramą". Uczniowie i opiekunowie dotarli do przepięknego krajobrazowo miejsca widokowego, w którym odbyło się ognisko. Po jednej stronie rozpościerały się pola uprawne. Niedaleko można było podziwiać piękną panoramę na okoliczne miejscowości, a także Góry Swiętokrzyskie oraz kolorowy jesienny las liściasty i zielone dywany łąk utkane żółtymi kwiatami. 

   

Młodzież wspaniale spędzila czas rozwiązując zagadki - łamigłówki oraz grając w piłkę. Wszyscy zadowoleni i w dobrych humorach wrócili do szkoły. Teraz czekają na kolejną taką wycieczkę....

 

          

DZIEŃ FUNDUSZY EUROPEJSKICH- „NA TROPIE INWESTYCJI”

  Uczniowie w składzie: Maria Janicka, Wojciech Kałuża, Kamila Turek, Kinga Cieszkowska, Izabela Stępień pod kierunkiem –mgr Izabeli Zaręba i mgr Małgorzaty Wójcik wzięli udział w III edycji projektu- „Interaktywna map przemian”, zorganizowanym przez  Fundację Think!.  Udział w projekcie„Interaktywna mapa przemian” miał na celu przybliżenie uczniom  tematyki europejskiej oraz ukazanie zmian, jakie zaszły w naszej gminie, mieście, dzięki dotacjom unijnym, gdyż wiedza młodych ludzi na ten temat jest niestety zdawkowa.


 Wśród uczniów przeprowadzono lekcje poświęcone zarówno funduszom, sposobom ich wykorzystania jak i samej organizacji Unii Europejskiej.  Mimo, że Polska weszła w skład państw Unii dobrych parę lat temu to jednak wiedza uczniów o tej instytucji nadal jest pobieżna i zdawkowa.

  Następnym krokiem było przygotowanie przez uczniów „kącika tematycznego” dotyczącego Unii Europejskiej. W celu zdobycia potrzebnych informacji, skontaktowaliśmy się z Regionalnym  Ośrodkiem EFS w Ostrowcu Św . Kierownik ośrodka udostępniła nam potrzebne materiały, ulotki, plakaty, biuletyny, różnego rodzaju informatory i publikacje. Także uczniowie sami wykonali wiele materiałów: ulotek, broszurek, które zostały rozpropagowane wśród uczniów szkoły.

  Uczniowie zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu przeprowadzili wywiad z przedstawicielem władz gminy Bodzechów- wójtem Jerzym Murzynem, który przybliżył nam wszystkim zakres i rodzaje inwestycji poczynionych na terenie Gminy.

 Następnie młodzi reporterzy ruszyli z kamerą, by przeprowadzić sondę uliczną by zbadać stań wiedzy okolicznych mieszkańców na temat poczynionych inwestycji oraz poznać ich opinie.


  Punktem kulminacyjnym naszych działań był apel zorganizowany w  dniu 22 czerwca 2012 r. pt „ Euroświętokrzyskie – tropem inwestycji „Uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy w postaci nakręconego przez siebie filmu. Specjalnym gościem dnia Funduszy Europejskich byłaPani Dorota Pietrzkiewicz - kierownik i doradca RO EFS w Ostrowcu Św. Pani Dorota opowiedziała uczestnikom o rodzajach i skali inwestycji poczynionych dzięki Funduszom europejskim w naszym regionie, ukazując jednocześnie ich wykorzystanie. Młodzież mogła również dowiedzieć się, jak można  wykorzystać  fundusze unijne przy prowadzeniu własnej firmy, jak rozwijać swoje umiejętności oraz poszerzać własne kompetencje wykorzystując środki z Unii Europejskiej.

   Dzień Funduszy Europejskich zorganizowany był pierwszym takim przedsięwzięciem na terenie naszej szkoły.


  Ważnym celem było również pokazanie młodym ludziom wkraczającym w okres dorosłego życia skąd mogą czerpać informacje na temat funduszy, podzielenie wiedzą się o możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich na realizację swoich własnych projektów.

   Z opinii uczniów wynika, że istnieje potrzeba organizowania tego rodzaju przedsięwzięć. Wykazali ogromne zainteresowanie tematyką spotkania. Chętnie zadawali pytania naszemu gościowi.

 Uczniowie, którzy bezpośrednio zaangażowali się w realizację przedsięwzięcia zdobyli nowe umiejętności. Jak sami stwierdzili musieli pokonać własną nieśmiałość i stres przed spotkaniem z Panem Wójtem, lęk przed reakcją mieszkańców na przeprowadzoną wśród nich sondę. Realizując poszczególne zadania wykazali niezwykłe zaangażowanie, kreatywność, chęć działania.

   Nakręcony przez uczniów film został zgłoszony również do konkursu zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pt. „Euroświętokzyskie- nowa rzeczywistość”.


Ekipie życzymy powodzenia.

Warsztaty Językowe w Londynie

Z wizytą na urodzinach Królowej Brytyjskiej

      W dniach 15-21 czerwca 2012 grupa młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Szewnie i I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Ostrowcu Św., brała udział w Warsztatach Językowych w Londynie. Uczniowie udali się tam pod opieką nauczycielek języka angielskiego– pani Agnieszki Kwiatkowskiej i pani Agaty Sowińskiej.

     Była to niestandardowa nauka języka angielskiego, wzbogacona o zwiedzanie ciekawych miejsc i miast angielskich. Wyjazd dał możliwość poznania Londynu oraz miast Anglii: Bath, StonehengeOxford i Eton, mających niepowtarzalny klimat i atmosferę. W trakcie zwiedzania prowadzone były zajęcia językowe w formie zabaw, quizów. Uczestnicy zdobywali informacje podczas zwiedzania obiektów oraz na podstawie przeprowadzonych rozmów i wywiadów w języku angielskim z obsługą muzeów.

    Młodzież obserwowała specyfikę Wielkiej Brytanii, poczynając od słynnych londyńskich taksówek i autobusów, meloników urzędników państwowych, po uwielbienie okazywane członkom rodziny królewskiej.

    Poza największymi atrakcjami Londynu grupa mogła obejrzeć uroczyste obchody urodzin Królowej Elżbiety w Buckingham Palace. Na pytanie- „Have you seen The Queen?”– wszyscy uczestnicy wyjazdu mogą odpowiedzieć –„Yes, I have!”. Wraz z zgromadzonym tłumem Brytyjczyków mogli zaśpiewać „God save The Queen” i obserwować paradę gwardii królewskiej. Były to niezapomniane przeżycia. Każdy dzień pobytu dawał wiele atrakcji. Trudno jest wskazać najciekawsze miejsce.

    Młodzież mieszkała u rodzin brytyjskich. Zakwaterowanie tego typu stworzyło okazję do poznania zwyczajów panujących w Anglii i było sprawdzianem znajomości języka. Opiekunkom było miło słyszeć, że postrzegano nas, jako grupę dobrze wychowanych młodych ludzi.

Wyjazd do Londynu był niecodzienną lekcją i inspirującym sprawdzianem znajomości języka. Pragniemy powrócić tam za rok!