DORADZTWO ZAWODOWE

Zapraszamy uczniów oraz rodziców do  korzystania z poniższej strony internetowej:
www.koweziu.edu.pl

Na samym dole strony głównej (po lewej stronie) jest zakładka „Doradztwo edukacyjno-zawodowe”. Na tej stronie portalu można znaleźć informacje, które mogą pomóc w wyborze drogi kształcenia oraz o wyborze lub zmianie drogi zawodowej.  
Mapa prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie znajdują się informacje na poziomie regionalnym. Na poziomie naszego regionu mapa informuje o sieci szkół w województwie świętokrzyskim.

Wycieczka szkolna  „HollyŁódź”

Uczniowi klas IIb,IIc i IIIb uczestniczyli w dniu 28 maja w wycieczce do Łodzi. Program wycieczki obejmował spacer po  Księżym  Młynie, wizytę w PWST i Muzeum Kinematografii. Klasa  III b,  która  stoi u progu wyboru przyszłej drogi życiowej „podróżowała osobno”.
Ostrowiecki przewodnik podczas przejazdu zwracał uwagę na walory turystyczne okolicy Ostrowca Św., możliwości pracy, rozwoju infrastruktury, inwestycjach i projektach unijnych. Barwnie opowiadał o rozwoju okręgu skarżyskiego i starachowickiego. Zwracał uwagę na fabryki „Ceramika Paradyż” i Galerię „Ptak” w Rzgowie pod Łodzią. Właścicielem tego giganta jest biznesmen Antoni Ptak, który w 2015r. jest plasowany na 11 miejscu najbogatszych Polaków na liście Forbesa. Ptak Fashion City to  jedyne w Europie Miasto Mody – miejsce, w którym  funkcjonują tysiące firm  produkujących odzież, w większości polscy producenci. Każdego dnia do pracy przyjeżdża tu prawie 10 000 osób! Na miejscu przewodnik przybliżał młodzieży zmiany urbanizacyjne jakie zaszły w mieście oraz rozwój kinematografii na przestrzeni lat.
Wycieczka pozwoliła uczniom dostrzec różne ścieżki zawodowe oraz możliwości zdobycia pracy w dalszym swoim życiu. 

    

Praca dziennikarza czy jednak  nauczyciela?

Dzięki współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery udało nam się zorganizować kolejną wycieczkę zawodoznawczą dla naszych gimnazjalistów. Młodzież z Szewny, w dniu 14 maja,  miała okazję do  przyjrzenia się pracy w zawodzie dziennikarza w  „Gazecie Ostrowieckiej”. O pasji swego zawodu opowiadali nam redaktorzy Anna Mroczek i Krzysztof Florys. Uczestnicy wycieczki zadawali pytania o  możliwościach współpracy, pomysłach na artykuły prasowe oraz nakładzie gazety. 

Wędrówki zawodoznawcze zawiodły nas tego dnia również do Niepublicznego Żłobka i  Przedszkola  „Pajacyk”, którego właścicielki  Krystyna Gębka i Bożena Lenart opowiadały o pracy z dziećmi. Uczennice zdobyły informacje o specyfice pracy z najmłodszymi, jakie cechy powinna posiadać osoba planująca taką przyszłość zawodową.  Byliśmy świadkami ciekawej lekcji prowadzonej wśród 4-latków z edukacji ekologicznej.  

Na ten temat można przeczytać jeszcze w „Gimnazjaliści w Gazecie Ostrowieckiej” Nr 20(3135) z dn. 18.05.2015r. oraz przeklejając poniższy link na pasek adresowy przglądarki:

 http://www.swietokrzyska.ohp.pl/news/2015/05/15/2/150515_2.html

         
Zajęcia z doradcą zawodowym w naszym gimnazjum

Nasze gimnazjum od kilku lat współpracuje z Młodzieżowym Centrum Kariery przy Ochotniczych Hufcach Pracy w zakresie doradztwa zawodowego.

Już kolejny rok o tej porze gościmy p. Lidię Żak doradcę zawodowego z tej instytucji na zajęciach zawodoznawczych.  Młodzież  klas III szczególnie wyczekuje tych zajęć, gdyż pozwalają one młodym ludziom nie tylko na  poznanie swoich preferencji zawodowych, ale  dowiadują się o aktualnych kierunkach studiów i uczelniach oraz zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.

W bieżącym roku pani Lidia prowadziła w klasach III-ich dwugodzinne warsztaty zawodoznawcze pod hasłem: „Skłonności zawodowe gimnazjalistów”.

Kl. IIIc - 11 luty

Kl. IIIb – 12 luty
Kl. IIIa – 13 luty
Kl. IIId – 30 kwietnia

W miarę potrzeb doradca zawodowy służy uczniom również poradami indywidualnymi w doborze szkoły oraz uczestniczy we współorganizowaniu z nami wycieczek zawodoznawczych.           
Targi edukacyjne. Giełda zawodów.

5 marca nasi trzecioklasiści uczestniczyli w targach edukacyjnych organizowanych przez WSBiP w Ostrowcu Św.
          

DNI OTWARTE W LICEUM IMIENIA WŁ. BRONIEWSKIEGO 

  Nasi trzecioklasiści na dniach otwartych w jednym z prestiżowych liceów w Ostrowcu Świętokrzyskim. 

     

„Poznajemy tajniki zawodów”

Niecodzienne zajęcia zawodoznawcze w terenie miała młodzież Publicznego Gimnazjum w Szewnie, która 26 marca zwiedzała ostrowieckie firmy w ramach realizacji ścieżki zawodoznawczej.
Dwudziestu siedmiu gimnazjalistów miało okazję przyjrzeć się różnym zawodom, poznać warunki pracy, płacy, predyspozycji i możliwości kariery w danym zawodzie. Największe wrażenie wzbudził  zakład Tabex – OZMO, ostrowiecki producent materiałów ogniotrwałych. Pani Lucyna Oleniacz-Mazur – dyrektor produkcji i wiceprezes zarządu przybliżyła uczestnikom wycieczki specyfikę pracy w dziale produkcji, marketingu, ponadto przedstawiła poziom wymaganych kwalifikacji niezbędnych do uzyskania zatrudnienia w zakładzie na różnych stanowiskach.

Kolejno uczniowie zwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego, gdzie uzyskali informację o kursach kwalifikacyjnych, doskonalących; m.in. opiekun medyczny, kosmetyczka, fryzjer oraz florysta.

Wśród firm podejmujących tego dnia młodzież znalały się: Świętokrzyska Izba Gospodarcza, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, „Ziemia” Komputery i Usługi Informatyczne, kuchnia baru „Rondo”, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Usługi Projektowe „Konstruktor”, Ośrodek Szkolenia Kierowców i Operatorów „Maz-Met” oraz  firma „Subtille”.  
Wycieczka była bogatym źródłem informacji w procesie wspierania wyboru przyszłego kształcenia młodych ludzi. Opiekunkami grupy uczniów były pedagog szkolny – p. Magdalena Ochocka i rewalidantka – p. Sylwia Zelga.

Dyrekcja, pedagog oraz uczniowie dziękują p. Lidii Żak z Młodzieżowego Centrum Kariery przy OHP i p. Anecie Jedlikowskiej z Agencji Rozwoju Lokalnego za pomoc w zorganizowaniu wycieczki zawodoznawczej. Podziękowania składamy również ostrowieckim firmom i przedsiębiorcom za serdeczną gościnność i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.  

 Na ten temat przeczytać można również w:

„Gazeta Ostrowiecka” Nr 14 (3129) z  dn. 7.04.2015r. oraz przeklejając poniższy link na pasek adresowy przglądarki: 

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/news/2015/03/30/5/150330_5.html  
     

FERIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM 

W ferie zimowe pedagog szkolny, pani Magdalena Ochocka, zorganizowała zajęcia artystyczne dla uczniów gimnazjum oraz dyżur doradcy zawodowego– p. Lidii Żak z Młodzieżowego Centrum Kariery. Dziewczęta uczestniczące w kółku artystycznym chętnie przybyły na zajęcia, podczas których mogły wykonać prace artystyczne na własny użytek.

Dyżur doradcy zawodowego był odpowiedzią na zainteresowanie młodzieży wyborem przyszłej drogi życiowej. Pani Lidia Żak badała skłonności zawodowe gimnazjalistów oraz doradzała w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.

O tych spotkaniach można przeczytać również przeklejając poniższy link na pasek adresowy przglądarki:

http://www.swietokrzyska.ohp.pl/news/2015/02/23/3/150223_3.html