O Bibliotece

Biblioteka szkolna obejmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnię i czytelnię połączoną z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Jej księgozbiór składa się z około 13000 woluminów, podręczników oraz zbiorów audiowizualnych. Zbiory zostały sklasyfikowane wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).
Z biblioteki mogą korzystać:uczniowie,nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.


 

  ICIM (INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ)

 

Na Centrum Informacji Multimedialnej składają się: 

 • 2 stanowiska komputerowe
 • urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kserokopiarka)
 • odtwarzacz DVD
 • telewizor 50 calowy
 • multimedialne oprogramowanie edukacyjne:

Encyklopedia Powszechna PWN, Słownik ortograficzny, Słownik języka polskiego, Słownik poprawnej polszczyzny, Słownik wyrazów obcych, Atlas geograficzny świata PWN.

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) można:

- tworzyć własne dokumenty
- korzystać z internetowych zasobów edukacyjnych
- korzystać z multimedialnego oprogramowania edukacyjnego

ICIM jest czynne w godzinach pracy biblioteki.

Szczegółowe zasady korzystania z ICIM określa regulamin.

                            

Rodzaje zbiorów gromadzonych w bibliotece:

 • Księgozbiór podręczny - zbiór materiałów bibliotecznych udostępnianych tylko w czytelni: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, atlasy, albumy,
 • Lektury podstawowe i uzupełniające,
 • Literatura popularnonaukowa,
 • Literatura piękna: klasyczna i współczesna,
 • Wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,
 • Wydawnictwa o tematyce regionalnej,
 • Literatura metodyczna wydawnictwa z dziedziny pedagogiki, psychologii, dydaktyki stanowiące pomoc w pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczycieli.
 • Czasopisma
 • Multimedia.

Biblioteka oferuje:

 • różnorodne źródła wiedzy
 • bogaty wybór literatury pięknej
 • pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych materiałów

Biblioteka:

 • gromadzi i opracowuje zbiory,
 • umożliwia korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie, książek poza bibliotekę,
 • prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

Działalność Biblioteki opiera się na:

 • udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni;
 • udzielaniu informacji bibliotecznych uczniom i nauczycielom;
 • udostępnianiu potrzebnych do lekcji materiałów;
 • kształtowaniu umiejętności uczniów niezbędnych w samodzielnym wyszukiwaniu informacji na określony temat;
 • udzielaniu wskazówek uczniom korzystającym z wolnego dostępu do półek;
 • rozwijaniu kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych.
 • wypożyczanie książek uczniom
 • udostępnienie księgozbioru podręcznego oraz czasopism
 • wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas (encyklopedie, słowniki językowe, słowniki terminologiczne itp.)
 • wypożyczanie podręczników dla potrzebujących uczniów
 • wypożyczanie książek nauczycielom

W BIBLIOTECE MOŻESZ: 

- mieć spokój,
- uśmiechać się,
- pytać i myśleć,
- wybierać i wypożyczać książki,
- szukać informacji,
- czytać czasopisma,
- brać udział w konkursach,
- wypożyczyć  podręczniki,
- grać w gry planszowe.