Klub Miłośników Biblioteki

O BIBLIOTECE KATALOG ELEKTRONICZNY AKTUALNOŚCI NOWOŚCI NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA OGŁOSZENIA
KONKURSY REGULAMINY KLUB MIŁOŚNIKÓW BIBLIOTEKI PODRĘCZNIKI DLA NAUCZYCIELI DLA RODZICÓW 
ARCHIWUM          

Od roku szkolnego 2015/2016 w naszym Gimnazjum działa Klub Miłośników Biblioteki.

Klub promuje książkę, bibliotekę i czytelnictwo. W wyniku realizacji zadań członkowie klubu zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Uczniowie staja się nie tylko koneserami wartościowej lektury, ale również aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego w szkole jak i poza szkołą.

 

W tym roku członkami klubu są uczniowie:

Cybula Magdalena, kl. II A

Tkaczyk Maja, kl. II A

Iżak Zuzanna kl. II A

Pieczyńska Natalia, kl. II B

Nadbrzuchowski Kacper, kl. II A


Spotkania odbywają się w poniedziałki dla w godzinach 12:45 – 13:30 oraz we wtorkiw godzinach 9:50 – 10:35.

Opiekunem Klubu jest nauczyciel bibliotekarz, mgr Beata Nadbrzuchowska.

Celem spotkań klubowiczów jest wyrabianie w uczniach nawyku poszanowania książek jako nośnika informacji i wiedzy, kształtowanie postawy bezinteresowności, pracowitości, sumienności i systematyczności, odpowiedzialności za przyjęte obowiązki, poszanowania cudzej pracy, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poszerzanie umiejętności wyszukiwania informacji, jej selekcji oraz wzbogacanie wiedzy dotyczącej biblioteki i jej zasobów.

 

Powyższe cele realizujemy poprzez:

- pogłębianie zainteresowań czytelniczych,

- wykonywanie prac organizacyjno – technicznych w bibliotece,

- rozwijanie uzdolnień plastycznych i informatycznych przy przygotowaniu gazetek na tablicę informacyjną biblioteki, dekoracji, napisów,

- pomoc przy opracowaniu nowego księgozbioru (pieczętowanie książek),

- poznanie zasad, według których ustawione są książki na półkach,

- pomoc przy prowadzeniu statystyki bibliotecznej,

- stała dbałość o wystrój biblioteki (kwiaty, tablica biblioteczna),

- pomoc podczas porządkowania księgozbioru,

- wyszukiwanie potrzebnych informacji w sieci, ich selekcja, ocena przydatności,

- wyszukiwanie nowości wydawniczych pojawiających się na rynku wydawniczym,

- pomoc w organizacji konkursów,

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole i nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami i otoczeniem,

- inne czynności wynikające z bieżących potrzeb biblioteki.