KONKURSY

KONKURS PLASTYCZNY NA PLAKAT PROMUJACY DZIEŃ ZIEMI
W ranach obchodów Światowego Dnia Ziemi ogłaszamy konkurs za  zaprojektowanie plakatu promującego Dzień Ziemi 2017. Prace powinny być wykonane na arkuszu papieru o formacie A3 w orientacji pionowej dowolną techniką. Plakat powienien zawierać elementy graficzne oraz teks. Na stronie odwrotnej powinno znaleźć się imię i nazwisko autora, jego wiek, klasa oraz nazwa i adres szkoły. Prosimy o czytelne podpisywanie prac.  Prace składamy u nauczyciela biologii p. Lidii Ziębory do 1 kwietnia 2016.
Najlepsze plakaty zostaną wysłane do UMCS do Lublina.

OLIMPIADA EKOLOGICZNA

Zachęcamy uczniów zainteresowanych przyrodą i zagadnieniami z nią związanymi do wzięcia udziału w wewnątrzgimnazjalnej Olimpiady Ekologicznej. Konkurs organizowany jest przy współpracy merytorycznej z Biblioteką Szkolną Publicznego Gimnazjum w Szewnie. Test będzie się składał z 2 części: 30 pytań zamkniętych dotyczących przyrody, biologii i ochrony środowiska oraz zadania opisowego dotyczącego zagadnienia ekologicznego. Tematyka konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w konkursie dużej liczbie uczniów. Osoby chętne zgłaszają się do p. Lidii Ziębory do dn. 23 marca 2016. Termin konkursu: 12.04.2016(czas 45 minut)