Plan pracy

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

W ROKU SZKOLNYM 2017/18

 

Opiekunki: Agnieszka Kozieł, Monika Przytuła,

Małgorzata Wójcik 

Lp.

Zadania do realizacji

Termin realizacji

1.

Opracowanie Planu Pracy Szkolnego Koła Wolontariatu na rok szkolny 2017/18

Wrzesień 2017r.

2.

I Ty możesz zostać wolontariuszem…- warsztaty na godzinie z wychowawcą (Co to jest wolontariat i na czym on polega?)

Wrzesień 2017r.

3.

Powołanie Koła i zebranie chętnych uczniów.

Wrzesień 2017r.

4.

Zamieszczanie w zakładce szkolnej strony internetowej relacji z przeprowadzonych działań

Wrzesień 2017r.

5.

Włączenie się do akcji „Pomoc mierzona kilometrami”- udział w rajdzie na Święty Krzyż.

Wrzesień 2017r.

6.

Porządkowanie mogił nieznanych i opuszczonych.

Październik 2017r.

7.

Zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Góra Grosza” oraz nawiązanie współpracy z Towarzystwem Nasz Nowy Dom.

Październik 2017r.

8.

Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zwierząt

Październik 2017r.

9.

Zorganizowanie akcji „Znicz, pamiętam…”- zapalenie zniczy na nieznanych i opuszczonych grobach.

Listopad 2017r.

10.

Akcja „Wkręć się’- zbiórka plastikowych nakrętek.

Listopad 2017r.

11.

W świątecznym nastroju…- zbiórka zabawek, przyborów szkolnych, słodkich upominków i przekazanie ich na rzecz  Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Nasz Dom" w Denkowie

Listopad 2017r.

12.

Cała Polska czyta dzieciom- nawiązanie współpracy z Biblioteką Szkolną i Gminną- mikołajkowe czytanie przedszkolakom z Niepublicznego Przedszkola przy parafii św. Mikołaja w Szewnie

Grudzień 2017r.

13.

Przygotowanie stroików i kartek bożonarodzeniowych i przekazanie ich na rzecz Dziennego Domu „Senior- Wigor’ w Ostrowcu Św.

Grudzień 2017r.

14.

Zbiórka pieniędzy wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców i przekazanie ich na konto WOŚP

Styczeń 2017r.

15.

Podsumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu- omówienie efektów pracy

Styczeń 2017r.

16.

Zbiórka elektrośmieci

Luty 2017r.

17.

Korepetycje koleżeńskie. Pomoc uczniom osiągającym słabsze wyniki w nauce

Cały rok szkolny

18.

Bezpieczne ferie zimowe- utworzenie mini poradnika dotyczącego atrakcyjnych sposobów na  bezpieczne i udane ferie zimowe.

Luty 2017r.

19.

Przygotowanie kartek z życzeniami z okazji Dnia Kobiet dla Hospicjum w Ostrowcu Św.

Marzec 2017r.

20.

Pomoc w zbiórce makulatury w ramach akcji „Przywróćmy dzieciom uśmiech”.

Cały rok szkolny

21.

Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego.

Kwiecień 2017r.

22.

Koncert życzeń z okazji Dnia Matki- wręczenie skromnych upominków.

Maj 2017r.

23.

Dzień Dziecka dla wychowanków Niepublicznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”.

Czerwiec 2017r.

24.

Podsumowanie pracy w roku szkolnym 2017/2018

Czerwiec 2017r.