SYSTEM OCENIANIA

System Oceniania - Wymagania edukacyjne - rok szkolny 2015/2016


Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów:

 

JĘZYK POLSKI
KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3 

HISTORIA

WOS: KLASA II. KLASA III

JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK ANGIELSKI-M.Wójcik

MATEMATYKA: KLASA II, KLASA III

FIZYKA

CHEMIA: CHEMIA NOWEJ ERY, CIEKAWA CHEMIA 

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

PLASTYKA

MUZYKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów dla uczniów z opinią PPP o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb:

SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ
RELIGIA

JĘZYK POLSKI

KLASA 1

KLASA 2

KLASA 3 

HISTORIA

WOS: KLASA II, KLASA III

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA: KLASA II, KLASA III

FIZYKA

CHEMIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

PLASTYKA

MUZYKA

ZAJĘCIA TECHNICZNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

INFORMATYKA

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim:


JĘZYK POLSKI

KLASA 1


KLASA 2


KLASA 3

HISTORIA

WOS: KLASA II, KLASA III

JĘZYK ANGIELSKI

MATEMATYKA

FIZYKA

CHEMIA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

PLASTYKA

MUZYKA

 

INFORMATYKA