SAMORZĄD UCZNIOWSKI

2018/2019

Kalendarz uroczystości szkolnych 

 w  Publicznym Gimnazjum

w Szewnie

 rok szkolny 2018/2019

Lp.

Miesiąc

Uroczystość

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Akademia

Pani Dyrektor, wychowawcy klas

2.

Wrzesień

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu.

Kampania wyborcza: plakaty, gazetki. Wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem SU.

p. M. Przytuła

p. L. Ziębora

3.

Wrzesień

Dzień chłopaka

Uroczystość klasowa

p. P. Brociek

p. A. Bidzińska

p. L. Ziębora

4.

Wrzesień-

Październik

Europejski Dzień Języków

Akademia

p. P. Brociek

p. A. Kwiatkowska

p. M. Przytuła

p. I. Wesołowska

p. B. Nadbrzuchowska

 

Październik

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Akademia

p. L. Ziębora

6.

Listopad

11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Akademia

p. Paulina Brociek

7.

Grudzień

Mikołajki

Uroczystość klasowa

p. P. Brociek

p. A. Bidzińska

p. L. Ziębora

8.

Grudzień

Święta Bożego Narodzenia

Jasełka

p. A. Bidzińska

9.

Luty

Walentynki

Poczta walentynkowa

p. M. Przytuła

p. L. Ziębora

10.

Marzec

Dzień Kobiet

 

Uroczystość klasowa

p. P. Brociek

p. A. Bidzińska

p. L. Ziębora

11.

Marzec

Pierwszy dzień wiosny

Wyjście do kina

Wychowawcy klas trzecich

12.

Kwiecień

Święta wielkanocne

Do realizacji na godzinie z wychowawcą

Wychowawcy klas trzecich

13.

Maj

Święta majowe

Dzień Europy

Akademia

p. A. Kwiatkowska

14.

Czerwiec

Dzień Dziecka

Rozgrywki sportowe

p. M. Skrzypczyk

15.

Czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego2018/2019

Akademia

Pani Dyrektor, wychowawcy klas trzecich

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-ROK SZKOLNY 2018/ 2019

Klaudia Gierczak – przewodnicząca 

Amelia Gałucha- zastępca przewodniczącej 

Karolina Kowalska- sekretarz
 

 

 

2017/2018

Kalendarz uroczystości szkolnychw  Publicznym Gimnazjum  w Szewnie

           rok szkolny 2017/2018

 

Lp.

Miesiąc

Uroczystość

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Akademia

Pani Dyrektor, wychowawcy klas

2.

Wrzesień

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego oraz wybór opiekunów samorządu.

Kampania wyborcza: plakaty, gazetki. Wybory przeprowadzone zgodnie z regulaminem Samorządu Uczniowskiego.

p. Monika Przytuła

p. Lidia Ziębora

3.

Wrzesień-

Październik

Europejski Dzień Języków

Festiwal języków europejskich

Nauczyciele języków,

p. Beata Nadbrzuchowska

4.

Październik

Święto Komisji Edukacji Narodowej

Akademia

p. Monika Przytuła

p. Lidia Ziębora

Klasa II b, III a

5.

Listopad

 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości

Montaż słowno- muzyczny

p. Paulina Brociek

Klasa II a

6.

Grudzień

Mikołajki

Szkolny konkurs Eurowizji

p. Agnieszka Kwiatkowska

p. Monika Przytuła

7.

Grudzień

Prawa Dziecka, Prawa Człowieka

Apel

p. Aleksandra Kowalska

p. Agnieszka Kwiatkowska

p. Magdalena Ochocka

8.

Grudzień

Święta Bożego Narodzenia

Jasełka

p. Halina Kapuśniak

9.

Styczeń

Promocja czytelnictwa

Apel

p. Beata Nadbrzuchowska

10.

Luty

Walentynki

Impreza szkolna

p. Aneta Pacocha

Klasa III b

11.

Luty

Bezpieczny Internet

Apel

p. Eulalia Jedlikowska

12.

Marzec

Dzień Kobiet

 

Apel

p. Agnieszka Kozieł

Klasa II c

13.

Kwiecień

Dzień Papieski

Montaż słowno- muzyczny

p. Halina Kapuśniak

14.

Kwiecień

Międzynarodowy Dzień Zdrowia

Apel

p. Monika Przytuła

p. Lidia Ziębora

Klasa II b, III a

15.

Maj

Święta majowe

Dzień Europy

 

Akademia

p. Agnieszka Kwiatkowska

p. Agnieszka Bidzińska

Klasa III C, III b

16.

Czerwiec

Dzień Dziecka

Rozgrywki sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego

17.

Czerwiec

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

2017/2018

Akademia

Pani Dyrektor, wychowawcy klas trzecichSzewna, 20.09.2017r.

Monika Przytuła                                                                              

Lidia Ziębora

 

SPRAWOZDANIE Z WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO-ROK SZKOLNY 2017/ 2018

                       Jak co roku we wrześniu odbyła się w naszej szkole kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze. Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.
                        Dnia 19 września 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Szewnie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Każdy uczeń oraz wychowawca klasy oddał swój głos na karcie wyborczej na jedną z trzech kandydujących uczennic.
Spośród wszystkich oddanych głosów przez uczniów i wychowawców klas największą ilość głosów uzyskały i będą pełnić w Samorządzie Uczniowskim następujące funkcje:

ü  Patrycja Wojtyła – przewodnicząca  52 głosy

ü  Wiktoria Kasprzyk- zastępca przewodniczącej  47 głosów

ü  Kamila Kiliańska- sekretarz  46 głosów

 

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza oraz opiekunki Samorządu Szkolnego.

 

 

 

 


2016/2017

Opiekunowie:

Grzegorz Kunysz
Mariusz Skrzypczyk 

Zarząd:
Agata Ogłaza- Przewodnicząca

Weronika Kasprzyk - Zastępca Przewodniczącej

Julia Bajak - Sekretarz

Terminy spotkań:

W miarę potrzeb w czasie całego roku szkolnego

 

Główne cele działalności:

  • uczenie młodzieży samorządności
  • organizacja imprez szkolnych
  • uczenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – przeprowadzanie akcji profilaktycznych
  • promowanie szkoły w środowisku
  • współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka

 


 

 


************************************************